Instalacja grzewcza w budynku jest jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na ekonomikę użytkowania, a jednocześnie na komfort przebywania w ogrzewanych pomieszczeniach. Istnieje wiele rozwiązań na realizację systemu grzewczego w budynku. Nośnikiem energii cieplnej jest woda lub powietrze